این شرکت با دارا بودن دستگاه ها و تجهیزات حفاری مغزه گیری آمادگی انجام پروژه های حفاری مغزه گیری تا عمق

 تقریبی 600 متر را دارد.

 

انواع دستگاههای حفاری مغزه گیری و تجهیزات جانبی حفاری:

3) دستگاه حفاری DB 850

2) دستگاه حفاری DB 850

4) دستگاه حفاری DB 1200

1) دستگاه حفاری سونداژ (موتور 4 سیلندر)

سایر فعالیت ها:

دستگاه حفاری موستانگ-منطقه دشت ده غربی یزد

دستگاه حفاری تمام هیدرولیک هایدکس-منطقه دشت ده غربی یزد

دستگاه حفاری تمام هیدرولیک هایدکس-منطقه دشت ده غربی یزد

دستگاه حفاری سونداژ-منطقه دشت ده شرقی یزد

دستگاه حفاری سونداژ-منطقه دشت ده شرقی یزد

دستگاه حفاری سونداژ-منطقه دشت ده شرقی یزد