این شرکت با دارا بودن تیم مجرب و با سابقه متناسب حفاری به مدیریت تیم حفاری آقای علی رضا توحیدی و سرپرست تیم حفاری آقای مهدی یزدانی و حفاران زبده و کارگران حفاری ماهر در معادن مختلف ایران به اجرای موفق پروژه های حفاری  پرداخته است و همچنین آماده همکاری با معادن ایران در باب عملیات اکتشافی و حفاری می باشد.

ایمیل:         Drilling@parsmineral.com

موبایل:       09137578077